เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,710.243,868.974,130.82874.001,085.551,095.0076.44 %71.94 %73.49 %
ตุลาคม3,197.954,211.063,139.36821.001,210.00783.0074.33 %71.27 %75.06 %
พฤศจิกายน3,031.783,544.313,027.40897.001,068.00629.0070.41 %69.87 %79.22 %
ธันวาคม2,377.623,299.352,918.98763.00664.00605.0067.91 %79.87 %79.27 %
มกราคม2,509.653,689.773,077.39734.00884.00574.0070.75 %76.04 %81.35 %
กุมภาพันธ์2,698.433,568.292,844.31823.00774.00483.0069.50 %78.31 %83.02 %
มีนาคม3,342.544,287.733,764.091,229.00756.00753.0063.23 %82.37 %80.00 %
เมษายน2,963.542,428.483,684.901,371.00774.00892.0053.74 %68.13 %75.79 %
พฤษภาคม3,090.752,475.503,737.141,072.00747.001,034.0065.32 %69.82 %72.33 %
มิถุนายน2,833.843,651.983,589.301,036.001,056.001,201.0063.44 %71.08 %66.54 %
กรกฎาคม3,999.632,157.093,808.271,047.471,056.001,125.0073.81 %51.05 %70.46 %
สิงหาคม4,554.074,131.441,042.241,132.00817.0077.11 %80.22 %
รวม 6 เดือน17,525.6722,181.7519,138.264,912.005,685.554,169.0071.97 %74.37 %78.22 %
รวม 12 เดือน38,310.0441,853.4011,709.7111,206.559,991.0069.43 %76.13 %