เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,706.932,543.362,607.491,138.00808.00910.0057.96 %68.23 %65.10 %
ตุลาคม2,472.512,634.202,443.391,389.00954.00905.0043.82 %63.78 %62.96 %
พฤศจิกายน2,360.202,543.432,507.211,226.00906.00555.0048.06 %64.38 %77.86 %
ธันวาคม2,344.072,355.412,388.68852.00642.00658.0063.65 %72.74 %72.45 %
มกราคม2,630.102,542.962,306.63718.00758.00451.0072.70 %70.19 %80.45 %
กุมภาพันธ์2,888.462,578.392,543.67786.00762.00451.0072.79 %70.45 %82.27 %
มีนาคม2,696.422,799.292,762.151,195.00952.00834.0055.68 %65.99 %69.81 %
เมษายน2,696.842,918.072,680.301,129.001,292.001,006.0058.14 %55.72 %62.47 %
พฤษภาคม2,747.003,091.062,735.471,353.001,176.001,113.0050.75 %61.95 %59.31 %
มิถุนายน2,658.452,987.162,689.551,068.001,017.001,100.0059.83 %65.95 %59.10 %
กรกฎาคม2,604.682,987.742,625.66890.00956.00987.0065.83 %68.00 %62.41 %
สิงหาคม2,840.602,936.33846.001,063.00982.0070.22 %63.80 %
รวม 6 เดือน15,402.2715,197.7514,797.076,109.004,830.003,930.0060.34 %68.22 %73.44 %
รวม 12 เดือน31,646.2632,917.4012,590.0011,286.009,952.0060.22 %65.71 %