เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,628.382,779.752,885.19645.00733.00676.0075.46 %73.63 %76.57 %
ตุลาคม2,704.222,704.572,614.62558.00668.00680.0079.37 %75.30 %73.99 %
พฤศจิกายน2,768.952,624.712,521.75656.00693.00545.0076.31 %73.60 %78.39 %
ธันวาคม2,345.062,403.452,526.27621.00663.00467.0073.52 %72.41 %81.51 %
มกราคม2,801.482,755.112,516.01620.00718.00454.0077.87 %73.94 %81.96 %
กุมภาพันธ์2,407.862,509.622,416.00675.00780.00613.0071.97 %68.92 %74.63 %
มีนาคม2,851.982,957.433,078.93835.00860.00654.0070.72 %70.92 %78.76 %
เมษายน2,643.752,292.22713.00748.0073.03 %67.37 %
พฤษภาคม2,928.702,317.13853.00684.0070.87 %70.48 %
มิถุนายน2,625.292,342.051.00729.0099.96 %68.87 %
กรกฎาคม2,886.402,732.89792.00861.0072.56 %68.49 %
สิงหาคม2,841.662,799.96774.00791.0072.76 %71.75 %
รวม 6 เดือน15,655.9515,777.2115,479.843,775.004,255.003,435.0075.89 %73.03 %77.81 %
รวม 12 เดือน32,433.7331,043.027,743.007,902.0076.13 %74.55 %