เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,295.023,317.533,565.52908.001,259.001,154.0072.44 %62.05 %67.63 %
ตุลาคม3,342.243,515.453,391.861,138.001,259.001,094.0065.95 %64.19 %67.75 %
พฤศจิกายน3,191.583,156.063,213.65877.001,298.00879.0072.52 %58.87 %72.65 %
ธันวาคม3,063.452,475.963,061.04879.00896.00757.0071.31 %63.81 %75.27 %
มกราคม3,005.383,095.852,924.49724.00989.00482.0075.91 %68.05 %83.52 %
กุมภาพันธ์3,203.292,799.792,668.26884.00880.00688.0072.40 %68.57 %74.22 %
มีนาคม3,459.823,640.473,763.26949.001,002.001,276.0072.57 %72.48 %66.09 %
เมษายน3,820.803,648.113,114.411,073.001,160.00958.0071.92 %68.20 %69.24 %
พฤษภาคม4,110.773,496.083,901.141,438.001,272.001,338.0065.02 %63.62 %65.70 %
มิถุนายน3,415.813,724.593,178.731,127.001,416.001,196.0067.01 %61.98 %62.37 %
กรกฎาคม3,271.343,484.473,578.241,145.001,293.001,278.0065.00 %62.89 %64.28 %
สิงหาคม3,239.723,390.203,628.131,096.001,156.001,052.0066.17 %65.90 %71.00 %
รวม 6 เดือน19,100.9618,360.6418,824.825,410.006,581.005,054.0071.68 %64.16 %73.15 %
รวม 12 เดือน40,419.2239,744.5639,988.7312,238.0013,880.0012,152.0069.72 %65.08 %69.61 %