เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,797.064,226.654,276.132,167.002,000.001.0042.93 %52.68 %99.98 %
ตุลาคม3,863.484,676.644,007.002,807.003,000.002,803.0027.35 %35.85 %30.05 %
พฤศจิกายน4,081.874,304.524,111.662,657.003,294.942,195.0034.91 %23.45 %46.62 %
ธันวาคม3,604.983,752.073,917.292,511.002,462.402,324.0030.35 %34.37 %40.67 %
มกราคม3,967.904,409.123,782.732,315.002,424.841,697.0041.66 %45.00 %55.14 %
กุมภาพันธ์4,132.514,233.894,171.472,145.002,480.422,116.0048.09 %41.42 %49.27 %
มีนาคม4,319.374,819.474,530.303,286.183,326.301,600.0023.92 %30.98 %64.68 %
เมษายน4,043.294,744.054,395.742,607.463,424.231,000.0035.51 %27.82 %77.25 %
พฤษภาคม4,744.024,687.964,485.452,649.863,573.001,000.0044.14 %23.78 %77.71 %
มิถุนายน4,478.874,638.534,410.692,577.423,286.001,000.0042.45 %29.16 %77.33 %
กรกฎาคม4,376.104,297.994,306.032,125.003,229.002,110.0051.44 %24.87 %51.00 %
สิงหาคม4,470.044,338.944,365.832,458.562,855.001,000.0045.00 %34.20 %77.09 %
รวม 6 เดือน23,447.8025,602.8924,266.2814,602.0015,662.6011,136.0037.73 %38.82 %54.11 %
รวม 12 เดือน49,879.4953,129.8350,760.3230,306.4835,356.1318,846.0039.24 %33.45 %62.87 %