เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,571.964,240.533,705.442,475.002,030.003,500.0030.71 %52.13 %5.54 %
ตุลาคม3,629.924,207.263,143.532,799.002,756.00387.3522.89 %34.49 %87.68 %
พฤศจิกายน3,592.053,949.693,254.732,175.002,119.003,492.9139.45 %46.35 %-7.32 %
ธันวาคม2,961.243,233.572,543.082,436.001,549.002,311.6617.74 %52.10 %9.10 %
มกราคม3,233.443,873.412,527.441,604.001,612.002,505.3550.39 %58.38 %0.87 %
กุมภาพันธ์3,556.183,664.062,804.851,640.001,674.002,450.2253.88 %54.31 %12.64 %
มีนาคม4,005.244,403.993,858.182,706.002,068.002,204.0232.44 %53.04 %42.87 %
เมษายน3,833.574,004.453,227.752,795.002,864.002,204.0227.09 %28.48 %31.72 %
พฤษภาคม3,966.254,513.903,433.073,324.003,862.002,190.2216.19 %14.44 %36.20 %
มิถุนายน3,901.034,522.683,638.612,833.003,600.002,190.2227.38 %20.40 %39.81 %
กรกฎาคม3,805.584,417.923,352.322,951.003,505.112,150.4422.46 %20.66 %35.85 %
สิงหาคม3,661.354,040.693,273.552,340.003,490.002,005.3036.09 %13.63 %38.74 %
รวม 6 เดือน20,544.7923,168.5217,979.0713,129.0011,740.0014,647.4936.10 %49.33 %18.53 %
รวม 12 เดือน43,717.8149,072.1538,762.5530,078.0031,129.1127,591.7131.20 %36.56 %28.82 %