เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,174.076,166.236,228.882,760.002,580.002,379.0055.30 %58.16 %61.81 %
ตุลาคม6,174.526,301.785,929.952,980.002,822.002,205.0051.74 %55.22 %62.82 %
พฤศจิกายน5,898.065,877.455,914.822,419.002,207.001,926.0058.99 %62.45 %67.44 %
ธันวาคม5,673.145,300.265,364.901,995.001,433.001,733.0064.83 %72.96 %67.70 %
มกราคม5,570.285,647.445,130.751,535.001,504.001,406.0072.44 %73.37 %72.60 %
กุมภาพันธ์5,931.205,832.765,609.991,727.001,499.001,685.0070.88 %74.30 %69.96 %
มีนาคม6,405.706,549.586,514.032,646.002,397.002,495.0058.69 %63.40 %61.70 %
เมษายน7,052.446,783.196,271.772,864.003,146.002,603.0059.39 %53.62 %58.50 %
พฤษภาคม6,964.206,897.016,737.463,215.003,285.003,402.0053.84 %52.37 %49.51 %
มิถุนายน6,428.636,553.646,394.752,908.003,042.002,995.0054.76 %53.58 %53.16 %
กรกฎาคม6,319.246,514.036,179.652,505.002,965.003,076.0060.36 %54.48 %50.22 %
สิงหาคม6,021.936,106.136,266.452,232.002,463.002,483.0062.94 %59.66 %60.38 %
รวม 6 เดือน35,421.2735,125.9234,179.2913,416.0012,045.0011,334.0062.12 %65.71 %66.84 %
รวม 12 เดือน74,613.4174,529.5072,543.4029,786.0029,343.0028,388.0060.08 %60.63 %60.87 %