เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,195.875,440.845,517.204,629.004,317.005,121.0010.91 %20.66 %7.18 %
ตุลาคม4,975.005,506.535,127.174,946.004,598.003,875.000.58 %16.50 %24.42 %
พฤศจิกายน5,243.955,124.945,098.015,121.004,086.004,945.002.34 %20.27 %3.00 %
ธันวาคม4,691.904,244.814,376.803,531.002,658.003,887.0024.74 %37.38 %11.19 %
มกราคม4,790.284,959.984,434.284,120.002,874.001,833.0013.99 %42.06 %58.66 %
กุมภาพันธ์4,984.565,075.374,821.453,220.002,950.001,772.0035.40 %41.88 %63.25 %
มีนาคม5,347.225,800.434,264.274,450.004,030.003,656.0016.78 %30.52 %14.26 %
เมษายน5,481.085,934.715,560.234,688.004,361.003,241.0014.47 %26.52 %41.71 %
พฤษภาคม5,760.575,537.915,434.215,717.004,876.003,586.000.76 %11.95 %34.01 %
มิถุนายน5,637.175,746.295,674.554,794.004,736.004,015.0014.96 %17.58 %29.25 %
กรกฎาคม5,134.825,712.765,516.564,845.003,942.005.64 %28.54 %
สิงหาคม5,390.905,459.305,555.384,025.003,409.0025.34 %38.64 %
รวม 6 เดือน29,881.5630,352.4729,374.9125,567.0021,483.0021,433.0014.44 %29.22 %27.04 %
รวม 12 เดือน62,633.3264,543.8761,380.1154,086.0043,282.0013.65 %29.49 %