เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,606.573,471.164,025.453,625.083,439.444,006.56-0.51 %0.91 %0.47 %
ตุลาคม3,467.513,476.963,909.713,090.603,054.723,512.8810.87 %12.14 %10.15 %
พฤศจิกายน3,525.783,442.663,853.293,270.123,219.122,923.327.25 %6.49 %24.13 %
ธันวาคม3,094.743,083.583,611.662,976.362,866.202,847.843.83 %7.05 %21.15 %
มกราคม3,370.893,592.173,566.563,117.123,229.322,335.807.53 %10.10 %34.51 %
กุมภาพันธ์3,271.263,311.203,617.563,245.153,810.723,455.760.80 %-15.09 %4.47 %
มีนาคม3,661.383,827.244,234.553,747.483,704.644,143.24-2.35 %3.20 %2.16 %
เมษายน3,512.813,783.853,564.833,745.444,192.203,853.56-6.62 %-10.79 %-8.10 %
พฤษภาคม3,675.323,436.423,856.044,192.204,076.903,849.48-14.06 %-18.64 %0.17 %
มิถุนายน3,653.173,566.954,087.893,906.603,616.924,947.00-6.94 %-1.40 %-21.02 %
กรกฎาคม3,560.823,327.564,045.143,574.083,685.324,128.96-0.37 %-10.75 %-2.07 %
สิงหาคม3,550.313,459.553,832.513,686.284,357.323,808.68-3.83 %-25.95 %0.62 %
รวม 6 เดือน20,336.7520,377.7322,584.2319,324.4319,619.5219,082.164.98 %3.72 %15.51 %
รวม 12 เดือน41,950.5641,779.3046,205.1942,176.5143,252.8243,813.08-0.54 %-3.53 %5.18 %