เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,076.243,032.763,106.94946.00994.001,120.0069.25 %67.22 %63.95 %
ตุลาคม3,231.083,251.662,910.811,093.001,146.001,157.0066.17 %64.76 %60.25 %
พฤศจิกายน3,331.423,139.772,880.131,120.001,120.00861.0066.38 %64.33 %70.11 %
ธันวาคม2,864.202,662.502,845.64971.00738.00871.0066.10 %72.28 %69.39 %
มกราคม3,202.073,318.512,705.69929.00924.00577.0070.99 %72.16 %78.67 %
กุมภาพันธ์3,163.583,026.122,878.601,046.001,016.00802.0066.94 %66.43 %72.14 %
มีนาคม3,454.873,571.943,648.351,456.001,186.001,274.0057.86 %66.80 %65.08 %
เมษายน3,289.983,571.942,850.331,249.001,376.001,193.0062.04 %61.48 %58.15 %
พฤษภาคม3,453.513,257.173,024.901,463.001,243.001,121.0057.64 %61.84 %62.94 %
มิถุนายน3,228.423,288.013,320.481,137.001,084.001,080.0064.78 %67.03 %67.47 %
กรกฎาคม3,161.263,058.833,126.751,302.001,012.001,156.0058.81 %66.92 %63.03 %
สิงหาคม3,230.443,118.443,284.121,102.00955.001,084.0065.89 %69.38 %66.99 %
รวม 6 เดือน18,868.5918,431.3217,327.816,105.005,938.005,388.0067.64 %67.78 %68.91 %
รวม 12 เดือน38,687.0738,297.6536,582.7413,814.0012,794.0012,296.0064.29 %66.59 %66.39 %