เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,133.283,190.893,235.612,463.002,523.002,523.0021.39 %20.93 %22.02 %
ตุลาคม3,529.183,541.313,297.622,295.002,160.001,558.0034.97 %39.01 %52.75 %
พฤศจิกายน3,418.363,056.543,066.942,323.001,982.001,523.0032.04 %35.16 %50.34 %
ธันวาคม3,294.662,853.662,810.501,746.001,444.001,117.0047.01 %49.40 %60.26 %
มกราคม3,017.223,112.142,664.151,563.001,827.001,236.0048.20 %41.29 %53.61 %
กุมภาพันธ์2,963.833,158.472,909.161,688.002,066.001,435.0043.05 %34.59 %50.67 %
มีนาคม3,388.453,290.013,347.442,805.002,825.002,289.0017.22 %14.13 %31.62 %
เมษายน3,712.613,376.873,258.392,501.002,423.001,877.0032.63 %28.25 %42.39 %
พฤษภาคม3,901.763,421.013,459.462,866.002,565.002,321.0026.55 %25.02 %32.91 %
มิถุนายน3,469.403,268.633,324.592,342.001,962.002,458.0032.50 %39.97 %26.07 %
กรกฎาคม3,605.423,246.973,235.162,361.001,945.002,223.0034.52 %40.10 %31.29 %
สิงหาคม3,457.563,106.373,257.942,294.001,835.002,212.0033.65 %40.93 %32.10 %
รวม 6 เดือน19,356.5318,913.0117,983.9812,078.0012,002.009,392.0037.60 %36.54 %47.78 %
รวม 12 เดือน40,891.7338,622.8737,866.9627,247.0025,557.0022,772.0033.37 %33.83 %39.86 %