เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,446.043,285.423,316.541,906.001,596.0044.69 %51.42 %
ตุลาคม3,335.833,355.083,049.461,987.001,436.001,461.0040.43 %57.20 %52.09 %
พฤศจิกายน3,289.223,127.462,934.651,299.001,492.001,134.0060.51 %52.29 %61.36 %
ธันวาคม2,747.242,529.182,751.591,267.00810.00837.0053.88 %67.97 %69.58 %
มกราคม3,013.383,100.712,629.131,038.00681.00707.0065.55 %78.04 %73.11 %
กุมภาพันธ์2,889.092,893.772,637.90868.001,088.00729.0069.96 %62.40 %72.36 %
มีนาคม3,399.893,596.963,534.871,311.001,776.001,590.0061.44 %50.62 %55.02 %
เมษายน3,374.283,612.832,834.281,793.001,710.001,272.0046.86 %52.67 %55.12 %
พฤษภาคม3,656.953,296.353,172.102,213.002,373.002,142.0039.49 %28.01 %32.47 %
มิถุนายน3,257.573,490.123,410.011,827.002,785.002,268.0043.92 %20.20 %33.49 %
กรกฎาคม3,204.403,350.343,180.192,100.002,104.002,408.0034.47 %37.20 %24.28 %
สิงหาคม3,157.653,140.883,337.591,388.001,510.001,973.0056.04 %51.92 %40.89 %
รวม 6 เดือน18,720.8018,291.6217,319.278,365.007,103.0055.32 %61.17 %
รวม 12 เดือน38,771.5438,779.1036,788.3118,997.0019,361.0051.00 %50.07 %