เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,093.083,003.063,133.502,135.001,750.002,867.0030.97 %41.73 %8.50 %
ตุลาคม3,159.773,058.092,742.493,386.002,345.00987.00-7.16 %23.32 %64.01 %
พฤศจิกายน3,191.772,645.792,653.972,475.001,578.00773.0022.46 %40.36 %70.87 %
ธันวาคม2,538.842,466.702,338.301,627.001,034.001,004.0035.92 %58.08 %57.06 %
มกราคม2,731.272,741.822,274.481,483.001,433.00740.0045.70 %47.74 %67.47 %
กุมภาพันธ์3,094.152,807.732,698.301,711.001,225.00683.0044.70 %56.37 %74.69 %
มีนาคม3,385.083,344.942,995.942,958.001,986.001,599.0012.62 %40.63 %46.63 %
เมษายน3,322.212,987.973,075.443,962.002,576.001,989.00-19.26 %13.79 %35.33 %
พฤษภาคม4,295.843,458.853,307.253,720.002,786.002,519.0013.40 %19.45 %23.83 %
มิถุนายน4,353.773,285.693,077.322,988.002,806.002,519.0031.37 %14.60 %18.14 %
กรกฎาคม4,119.993,108.943,122.942,950.002,924.002,500.0028.40 %5.95 %19.95 %
สิงหาคม3,961.533,014.563,155.394,338.002,902.001,124.12-9.50 %3.73 %64.37 %
รวม 6 เดือน17,808.8816,723.1915,841.0412,817.009,365.007,054.0028.03 %44.00 %55.47 %
รวม 12 เดือน41,247.3035,924.1434,575.3233,733.0025,345.0019,304.1218.22 %29.45 %44.17 %