เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,125.053,183.713,231.40986.00898.001,278.0068.45 %71.79 %60.45 %
ตุลาคม3,205.943,192.653,156.92776.00859.001,303.0075.79 %73.09 %58.73 %
พฤศจิกายน3,262.923,144.473,168.30893.00907.001,192.0072.63 %71.16 %62.38 %
ธันวาคม2,828.482,882.792,849.39845.00828.001,174.0070.13 %71.28 %58.80 %
มกราคม3,111.063,271.923,135.82826.00965.001,090.0073.45 %70.51 %65.24 %
กุมภาพันธ์2,996.182,993.672,959.58850.001,148.001,380.0071.63 %61.65 %53.37 %
มีนาคม3,373.173,517.163,539.641,124.001,326.001,341.0066.68 %62.30 %62.11 %
เมษายน3,319.123,489.112,855.371,038.001,145.001,538.0068.73 %67.18 %46.14 %
พฤษภาคม3,385.223,261.292,886.411,192.001,383.001,162.0064.79 %57.59 %59.74 %
มิถุนายน3,240.933,287.103,357.811,112.001,347.001,399.0065.69 %59.02 %58.34 %
กรกฎาคม3,350.143,155.573,081.901,201.001,302.001,511.0064.15 %58.74 %50.97 %
สิงหาคม3,244.303,178.783,250.52963.001,161.001,411.0070.32 %63.48 %56.59 %
รวม 6 เดือน18,529.6318,669.2118,501.415,176.005,605.007,417.0072.07 %69.98 %59.91 %
รวม 12 เดือน38,442.5138,558.2237,473.0611,806.0013,269.0015,779.0069.29 %65.59 %57.89 %