เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน22,248.9523,809.1923,809.1943.0022,042.0021,373.0099.81 %7.42 %10.23 %
ตุลาคม22,610.5323,848.7223,282.0520,207.0022,434.0020,153.0010.63 %5.93 %13.44 %
พฤศจิกายน17,049.8523,397.9823,369.9022,074.0019,769.0018,879.00-29.47 %15.51 %19.22 %
ธันวาคม22,072.9626,173.4722,491.3419,604.0018,243.0020,931.0011.19 %30.30 %6.94 %
มกราคม25,073.7225,414.3022,403.4820,638.0020,116.0016,779.0017.69 %20.85 %25.11 %
กุมภาพันธ์22,770.8922,937.0823,369.9021,162.0022,224.0020,523.007.07 %3.11 %12.18 %
มีนาคม24,573.7224,158.7924,512.0423,539.0021,332.0022,355.004.21 %11.70 %8.80 %
เมษายน21,189.9324,248.4728,671.0021,198.00-35.30 %12.58 %
พฤษภาคม28,263.6824,512.0425,970.0018,242.008.12 %25.58 %
มิถุนายน27,188.2624,775.6126,640.0021,866.002.02 %11.74 %
กรกฎาคม33,496.3224,336.3324,296.0020,802.0022,426.0027.47 %7.85 %
สิงหาคม24,062.0123,984.9022,796.0020,594.0021,846.005.26 %8.92 %
รวม 6 เดือน131,826.90145,580.74138,725.86103,728.00124,828.00118,638.0021.31 %14.26 %14.48 %
รวม 12 เดือน290,600.82285,095.25255,640.00246,571.0012.03 %13.51 %