เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,096.483,698.643,676.343,071.003,236.002,533.0025.03 %12.51 %31.10 %
ตุลาคม4,244.373,777.153,338.602,855.002,940.002,155.0032.73 %22.16 %35.45 %
พฤศจิกายน4,218.593,542.903,375.563,201.002,882.002,031.0024.12 %18.65 %39.83 %
ธันวาคม3,778.852,840.213,190.152,965.002,147.001,959.0021.54 %24.41 %38.59 %
มกราคม3,898.213,514.453,024.932,347.002,137.001,558.0039.79 %39.19 %48.49 %
กุมภาพันธ์3,891.463,262.513,212.502,385.001,976.001,676.0038.71 %39.43 %47.83 %
มีนาคม4,441.623,935.944,143.613,376.002,743.002,496.0023.99 %30.31 %39.76 %
เมษายน4,487.444,043.313,351.412,862.002,813.002,078.0036.22 %30.43 %38.00 %
พฤษภาคม4,790.283,479.323,672.433,352.003,159.003,066.0030.02 %9.21 %16.51 %
มิถุนายน4,428.003,795.183,959.742,728.002,978.002,562.0038.39 %21.53 %35.30 %
กรกฎาคม4,308.623,872.053,628.492,996.002,983.004,607.0030.46 %22.96 %-26.97 %
สิงหาคม4,244.553,640.943,994.592,961.003,040.004,713.0030.24 %16.51 %-17.98 %
รวม 6 เดือน24,127.9620,635.8619,818.0816,824.0015,318.0011,912.0030.27 %25.77 %39.89 %
รวม 12 เดือน50,828.4743,402.6042,568.3535,099.0033,034.0031,434.0030.95 %23.89 %26.16 %