เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,254.553,393.763,355.581,763.002,010.002,800.0045.83 %40.77 %16.56 %
ตุลาคม3,315.293,566.893,084.201,864.002,184.002,758.0043.78 %38.77 %10.58 %
พฤศจิกายน2,866.972,960.412,949.591,986.002,076.402,650.0030.73 %29.86 %10.16 %
ธันวาคม2,942.052,694.592,841.852,220.002,094.572,560.0024.54 %22.27 %9.92 %
มกราคม3,069.643,198.442,640.512,100.002,250.001,650.0031.59 %29.65 %37.51 %
กุมภาพันธ์3,490.803,172.202,890.802,088.001,980.001,620.0040.19 %37.58 %43.96 %
มีนาคม3,817.013,833.203,902.892,160.002,610.002,460.0043.41 %31.91 %36.97 %
เมษายน4,009.553,993.563,450.972,208.223,000.002,580.0044.93 %24.88 %25.24 %
พฤษภาคม3,665.474,036.133,722.182,112.303,960.003,120.0042.37 %1.89 %16.18 %
มิถุนายน3,715.203,716.553,461.302,105.304,170.002,580.0043.33 %-12.20 %25.46 %
กรกฎาคม3,630.933,743.093,514.032,100.004,150.002,550.0042.16 %-10.87 %27.43 %
สิงหาคม3,490.673,515.313,550.372,050.002,820.002,340.0041.27 %19.78 %34.09 %
รวม 6 เดือน18,939.3018,986.2917,762.5312,021.0012,594.9714,038.0036.53 %33.66 %20.97 %
รวม 12 เดือน41,268.1341,824.1339,364.2724,756.8233,304.9729,668.0040.01 %20.37 %24.63 %