เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,612.911,606.951,644.091,886.001,653.001,913.00-16.93 %-2.87 %-16.36 %
ตุลาคม1,625.821,661.331,542.401,800.001,992.001,852.00-10.71 %-19.90 %-20.07 %
พฤศจิกายน1,622.321,605.091,582.081,850.001,821.001,347.00-14.03 %-13.45 %14.86 %
ธันวาคม1,613.181,518.211,506.121,807.001,440.001,554.00-12.01 %5.15 %-3.18 %
มกราคม1,609.821,638.661,454.955,479.851,619.001,178.00-240.40 %1.20 %19.04 %
กุมภาพันธ์1,772.571,661.331,605.711,391.001,628.001,275.0021.53 %2.01 %20.60 %
มีนาคม1,804.311,775.041,743.831,735.001,913.001,761.003.84 %-7.77 %-0.98 %
เมษายน1,845.451,764.811,692.041,650.002,227.001,705.0010.59 %-26.19 %-0.77 %
พฤษภาคม1,804.311,790.221,726.571,800.002,238.001,838.000.24 %-25.01 %-6.45 %
มิถุนายน1,737.291,722.281,697.791,747.002,031.001,839.00-0.56 %-17.93 %-8.32 %
กรกฎาคม1,708.661,723.061,657.501,647.002,053.001,941.003.61 %-19.15 %-17.10 %
สิงหาคม1,685.491,692.661,680.521,647.001,817.001,516.002.28 %-7.35 %9.79 %
รวม 6 เดือน9,856.629,691.579,335.3514,213.8510,153.009,119.00-44.21 %-4.76 %2.32 %
รวม 12 เดือน20,442.1320,159.6419,533.6024,439.8522,432.0019,719.00-19.56 %-11.27 %-0.95 %