เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,164.644,408.764,111.762,504.002,932.002,398.0039.87 %33.50 %41.68 %
ตุลาคม4,155.304,006.363,857.092,318.002,608.002,559.0044.22 %34.90 %33.65 %
พฤศจิกายน4,197.513,946.573,843.412,455.002,649.002,319.0041.51 %32.88 %39.66 %
ธันวาคม4,063.203,568.623,713.162,423.002,371.002,300.0040.37 %33.56 %38.06 %
มกราคม4,134.154,080.853,785.132,504.002,258.002,143.0039.43 %44.67 %43.38 %
กุมภาพันธ์3,840.993,811.973,710.502,506.002,420.002,379.0034.76 %36.52 %35.88 %
มีนาคม4,372.194,387.054,326.453,053.002,684.002,568.0030.17 %38.82 %40.64 %
เมษายน4,321.664,037.083,756.822,616.002,763.002,352.0039.47 %31.56 %37.39 %
พฤษภาคม4,292.914,151.423,906.532,916.002,956.002,420.0032.07 %28.80 %38.05 %
มิถุนายน4,137.914,125.954,168.622,618.002,786.002,872.0036.73 %32.48 %31.10 %
กรกฎาคม4,137.914,096.363,986.612,932.002,646.003,265.0029.14 %35.41 %18.10 %
สิงหาคม4,111.524,018.564,035.582,559.002,247.002,635.0037.76 %44.08 %34.71 %
รวม 6 เดือน24,555.7923,823.1323,021.0514,710.0015,238.0014,098.0040.10 %36.04 %38.76 %
รวม 12 เดือน49,929.8948,639.5547,201.6631,404.0031,320.0030,210.0037.10 %35.61 %36.00 %