เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,202.5531,111.4430,374.283,462.005,185.004,889.0051.93 %83.33 %83.90 %
ตุลาคม6,972.8236,597.1728,906.713,525.005,113.004,686.0049.45 %86.03 %83.79 %
พฤศจิกายน6,570.8534,231.2328,799.832,400.004,844.003,888.0063.48 %85.85 %86.50 %
ธันวาคม6,086.7330,406.9723,469.852,574.003,210.002,926.0057.71 %89.44 %87.53 %
มกราคม5,030.2332,813.8724,923.101,875.002,784.002,254.0062.73 %91.52 %90.96 %
กุมภาพันธ์6,103.0834,252.2324,603.251,998.003,100.002,327.0067.26 %90.95 %90.54 %
มีนาคม6,588.0238,419.7934,899.943,183.004,938.004,662.0051.69 %87.15 %86.64 %
เมษายน6,874.9939,162.8633,055.443,591.005,434.003,709.0047.77 %86.12 %88.78 %
พฤษภาคม6,877.3739,990.7535,555.694,053.006,065.005,619.0041.07 %84.83 %84.20 %
มิถุนายน6,269.1338,396.9634,206.763,555.006,365.005,208.0043.29 %83.42 %84.77 %
กรกฎาคม6,238.4237,895.2032,948.103,558.005,613.005,066.0042.97 %85.19 %84.62 %
สิงหาคม5,941.3535,519.2533,518.364,475.004,528.003,194.0024.68 %87.25 %90.47 %
รวม 6 เดือน37,966.26199,412.91161,077.0215,834.0024,236.0020,970.0058.29 %87.85 %86.98 %
รวม 12 เดือน76,755.54428,797.72365,261.3238,249.0057,179.0048,428.0050.17 %86.67 %86.74 %