เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,713.022,745.892,739.141,318.001,505.001,348.0051.42 %45.19 %50.79 %
ตุลาคม2,784.882,686.982,492.281,630.005,011.001,415.0041.47 %-86.49 %43.22 %
พฤศจิกายน2,361.522,254.402,403.391,726.001,529.001,070.0026.91 %32.18 %55.48 %
ธันวาคม2,204.392,327.312,223.751,496.001,188.001,052.0032.14 %48.95 %52.69 %
มกราคม2,505.942,406.602,066.081,328.001,393.001,010.0047.01 %42.12 %51.12 %
กุมภาพันธ์2,940.852,567.792,209.241,329.001,189.00950.0054.81 %53.70 %57.00 %
มีนาคม3,005.523,039.832,876.111,724.001,484.00855.0042.64 %51.18 %70.27 %
เมษายน2,772.092,545.682,579.411,791.001,419.001,794.0035.39 %44.26 %30.45 %
พฤษภาคม3,079.802,791.692,648.791,632.001,703.001,538.0047.01 %39.00 %41.94 %
มิถุนายน3,121.343,002.622,544.231,650.001,908.001,822.0047.14 %36.46 %28.39 %
กรกฎาคม2,956.732,934.002,837.661,600.001,767.002,318.0045.89 %39.78 %18.31 %
สิงหาคม2,843.012,755.532,867.331,560.001,652.002,313.3145.13 %40.05 %19.32 %
รวม 6 เดือน15,510.6014,988.9714,133.888,827.0011,815.006,845.0043.09 %21.18 %51.57 %
รวม 12 เดือน33,289.0932,058.3230,487.4118,784.0021,748.0017,485.3143.57 %32.16 %42.65 %