เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,480.573,134.973,316.052,489.001,638.002,206.5644.45 %47.75 %33.46 %
ตุลาคม4,607.463,200.973,103.492,444.001,757.001,798.3746.96 %45.11 %42.05 %
พฤศจิกายน5,637.573,002.973,143.933,238.001,732.001,818.2542.56 %42.32 %42.17 %
ธันวาคม5,813.182,765.362,675.772,488.00749.00786.4257.20 %72.91 %70.61 %
มกราคม5,137.933,103.422,555.691,180.001,101.00621.4977.03 %64.52 %75.68 %
กุมภาพันธ์4,509.943,101.112,712.422,042.001,335.00483.1654.72 %56.95 %82.19 %
มีนาคม4,512.074,278.874,507.452,960.002,384.001,569.2734.40 %44.28 %65.18 %
เมษายน3,440.914,391.842,764.752,459.002,012.001,398.3228.54 %54.19 %49.42 %
พฤษภาคม3,373.263,447.122,922.042,633.002,614.003,067.6621.94 %24.17 %-4.98 %
มิถุนายน3,202.473,293.913,282.042,720.002,434.001,367.3815.07 %26.11 %58.34 %
กรกฎาคม3,344.963,505.383,077.652,034.002,234.002,049.8039.19 %36.27 %33.40 %
สิงหาคม3,192.623,592.383,218.972,002.002,235.002,648.8337.29 %37.78 %17.71 %
รวม 6 เดือน30,186.6518,308.8017,507.3513,881.008,312.007,714.2554.02 %54.60 %55.94 %
รวม 12 เดือน51,252.9440,818.3037,280.2528,689.0022,225.0019,815.5144.02 %45.55 %46.85 %