เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,113.375,862.537,865.8313,306.4014,562.001.00-223.49 %-148.39 %99.99 %
ตุลาคม4,149.196,078.447,358.8615,614.2015,120.2016,012.00-276.32 %-148.75 %-117.59 %
พฤศจิกายน4,131.565,868.737,538.8513,849.4014,413.2013,869.20-235.21 %-145.59 %-83.97 %
ธันวาคม4,097.625,564.947,182.4713,117.0111,544.1013,465.60-220.11 %-107.44 %-87.48 %
มกราคม4,000.766,007.616,924.5012,042.4011,882.3911,843.20-201.00 %-97.79 %-71.03 %
กุมภาพันธ์4,368.876,091.937,648.5113,654.0013,054.8013,221.61-212.53 %-114.30 %-72.87 %
มีนาคม4,443.256,479.548,334.7218,325.0016,905.4017,643.19-312.42 %-160.90 %-111.68 %
เมษายน4,538.146,485.008,087.1615,472.8018,022.8018,873.99-240.95 %-177.92 %-133.38 %
พฤษภาคม4,460.166,572.958,487.5317,307.9919,912.6022,151.90-288.06 %-202.95 %-160.99 %
มิถุนายน4,318.846,158.418,343.4516,628.4017,427.3919,175.78-285.02 %-182.99 %-129.83 %
กรกฎาคม4,210.256,157.118,148.0314,464.0016,955.8021,406.50-243.54 %-175.39 %-162.72 %
สิงหาคม4,167.056,052.328,526.2715,898.7917,980.4020,735.17-281.54 %-197.08 %-143.19 %
รวม 6 เดือน24,861.3735,474.1844,519.0281,583.4180,576.6968,412.61-228.15 %-127.14 %-53.67 %
รวม 12 เดือน50,999.0673,379.5194,446.18179,680.39187,781.08188,399.14-252.32 %-155.90 %-99.48 %