เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน29,220.4429,768.3132,517.3214,238.1914,914.3215,410.0751.27 %49.90 %52.61 %
ตุลาคม30,918.1331,492.7328,114.5013,633.6114,496.9727,297.0055.90 %53.97 %2.91 %
พฤศจิกายน29,174.9327,861.7130,114.9114,445.3814,533.3024,845.0050.49 %47.84 %17.50 %
ธันวาคม27,854.9225,363.7527,002.6911,509.839,643.1119,778.0158.68 %61.98 %26.76 %
มกราคม27,931.0028,620.8925,634.939,423.2411,288.7620,494.0066.26 %60.56 %20.05 %
กุมภาพันธ์28,331.2928,569.6928,106.6310,635.5811,611.4020,703.0062.46 %59.36 %26.34 %
มีนาคม31,772.3331,615.7634,472.5116,508.6315,565.1427,924.0048.04 %50.77 %19.00 %
เมษายน34,711.7329,179.0628,757.859,949.1714,742.7227,352.0171.34 %49.48 %4.89 %
พฤษภาคม33,421.7830,430.2629,411.038,840.3216,313.7832,022.0073.55 %46.39 %-8.88 %
มิถุนายน30,940.6032,698.2330,951.2914,355.9716,676.0928,270.0053.60 %49.00 %8.66 %
กรกฎาคม30,770.1230,689.2328,722.1711,399.2313,865.8630,024.0162.95 %54.82 %-4.53 %
สิงหาคม29,967.7228,554.8128,525.7615,410.0729,115.0028,739.0048.58 %-1.96 %-0.75 %
รวม 6 เดือน173,430.71171,677.08171,490.9873,885.8376,487.86128,527.0857.40 %55.45 %25.05 %
รวม 12 เดือน365,014.99354,844.43352,331.59150,349.22182,766.45302,858.1058.81 %48.49 %14.04 %