เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,508.556,244.876,712.8617,099.2514,368.6510,050.00-162.72 %-130.09 %-49.71 %
ตุลาคม6,585.516,396.725,873.7615,299.9016,765.8512,022.40-132.33 %-162.10 %-104.68 %
พฤศจิกายน6,290.925,814.975,332.0312,274.5510,527.8010,820.65-95.12 %-81.05 %-102.94 %
ธันวาคม5,728.855,247.244,791.9313,625.008,817.609,414.37-137.83 %-68.04 %-96.46 %
มกราคม5,601.415,799.284,411.229,369.7011,088.5012,022.40-67.27 %-91.20 %-172.54 %
กุมภาพันธ์6,363.405,722.355,240.4315,466.9511,088.5011,920.20-143.06 %-93.78 %-127.47 %
มีนาคม6,922.906,675.016,150.3515,876.0011,353.5010,100.30-129.33 %-70.09 %-64.22 %
เมษายน6,980.696,366.376,072.5123,492.3012,365.2110,090.30-236.53 %-94.23 %-66.16 %
พฤษภาคม6,737.356,973.286,236.6320,636.7010,351.1310,010.00-206.30 %-48.44 %-60.50 %
มิถุนายน6,844.566,706.986,153.9620,202.8810,200.0010,010.00-195.17 %-52.08 %-62.66 %
กรกฎาคม6,616.046,551.526,050.5020,180.8810,120.0010,010.00-205.03 %-54.47 %-65.44 %
สิงหาคม6,418.416,151.776,135.6620,050.0010,100.009,623.00-212.38 %-64.18 %-56.84 %
รวม 6 เดือน37,078.6435,225.4332,362.2383,135.3572,656.9066,250.02-124.21 %-106.26 %-104.71 %
รวม 12 เดือน77,598.5974,650.3669,161.84203,574.11137,146.74126,093.62-162.34 %-83.72 %-82.32 %