เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน15,236.5415,350.6115,564.1313,198.9914,113.0113,198.9913.37 %8.06 %15.20 %
ตุลาคม15,351.2715,671.8414,596.2415,432.0016,223.0014,381.00-0.53 %-3.52 %1.47 %
พฤศจิกายน14,872.5014,703.0514,755.0814,382.0013,335.0114,416.003.30 %9.30 %2.30 %
ธันวาคม14,335.5313,141.7313,524.8813,070.0011,519.0013,152.018.83 %12.35 %2.76 %
มกราคม14,024.8614,326.9412,818.8412,458.0013,195.0012,671.0011.17 %7.90 %1.15 %
กุมภาพันธ์14,776.2414,811.0714,057.0513,811.0012,701.0012,635.006.53 %14.25 %10.12 %
มีนาคม15,778.2516,319.4516,104.0116,674.0016,923.0016,642.00-5.68 %-3.70 %-3.34 %
เมษายน17,251.8215,710.3415,673.7816,753.0117,788.0114,370.002.89 %-13.22 %8.32 %
พฤษภาคม17,027.3416,965.4116,646.7217,771.0017,064.0016,516.00-4.37 %-0.58 %0.79 %
มิถุนายน16,158.5316,212.4016,003.5514,850.0018,195.0015,981.018.10 %-12.23 %0.14 %
กรกฎาคม15,728.2916,105.3415,566.7015,644.0016,746.0015,223.010.54 %-3.98 %2.21 %
สิงหาคม15,081.3015,404.4715,673.7814,934.0015,246.0016,539.000.98 %1.03 %-5.52 %
รวม 6 เดือน88,596.9488,005.2485,316.2282,351.9981,086.0280,454.007.05 %7.86 %5.70 %
รวม 12 เดือน185,622.47184,722.65180,984.76178,978.00183,048.03175,725.023.58 %0.91 %2.91 %