เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,702.7213,487.8913,696.6412,720.0014,400.001.007.17 %-6.76 %99.99 %
ตุลาคม13,904.0113,855.5413,708.9813,200.0013,620.0014,340.005.06 %1.70 %-4.60 %
พฤศจิกายน13,394.0413,343.6713,452.4513,230.0014,670.0013,800.001.22 %-9.94 %-2.58 %
ธันวาคม13,601.7813,392.8913,245.3313,050.0012,822.0012,120.004.06 %4.26 %8.50 %
มกราคม13,501.5313,763.3713,197.7813,680.0014,766.0013,800.00-1.32 %-7.28 %-4.56 %
กุมภาพันธ์12,983.1412,983.1412,818.1913,320.0013,272.0013,140.00-2.59 %-2.22 %-2.51 %
มีนาคม14,659.8414,812.1914,418.9714,850.0016,638.0015,240.00-1.30 %-12.33 %-5.69 %
เมษายน15,085.4914,802.5613,926.8415,360.0014,364.0011,640.00-1.82 %2.96 %16.42 %
พฤษภาคม14,713.5415,157.5414,413.0814,910.0015,738.0013,920.00-1.34 %-3.83 %3.42 %
มิถุนายน14,515.9613,961.8614,232.2314,670.0015,930.0014,460.00-1.06 %-14.10 %-1.60 %
กรกฎาคม14,855.3514,205.3214,306.5015,240.0015,360.0012,420.00-2.59 %-8.13 %13.19 %
สิงหาคม14,385.6014,325.8114,105.6715,210.0014,370.0012,360.00-5.73 %-0.31 %12.38 %
รวม 6 เดือน81,087.2280,826.5080,119.3779,200.0083,550.0067,201.002.33 %-3.37 %16.12 %
รวม 12 เดือน169,303.00168,091.78165,522.66169,440.00175,950.00147,241.00-0.08 %-4.67 %11.04 %