เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน669,540.69671,898.198,625.696,403.256,193.005,317.8899.04 %99.08 %38.35 %
ตุลาคม705,652.75717,989.318,247.076,271.806,265.565,365.6199.11 %99.13 %34.94 %
พฤศจิกายน658,103.00648,599.698,177.996,395.815,877.504,963.3499.03 %99.09 %39.31 %
ธันวาคม658,773.75602,025.447,638.435,809.484,797.034,576.9799.12 %99.20 %40.08 %
มกราคม643,969.81656,306.447,242.825,244.325,241.754,408.0299.19 %99.20 %39.14 %
กุมภาพันธ์587,943.94587,943.947,484.445,330.415,221.944,394.3899.09 %99.11 %41.29 %
มีนาคม669,347.31664,489.319,099.177,287.366,507.394,485.2798.91 %99.02 %50.71 %
เมษายน756,769.56682,033.568,685.387,142.476,588.704,291.2299.06 %99.03 %50.59 %
พฤษภาคม721,889.94777,204.949,403.497,710.837,652.514,885.0498.93 %99.02 %48.05 %
มิถุนายน734,689.63742,662.508,864.467,027.526,710.604,617.1999.04 %99.10 %47.91 %
กรกฎาคม720,456.69710,391.008,794.856,741.756,442.725,011.9099.06 %99.09 %43.01 %
สิงหาคม685,710.31705,652.758,898.306,136.0062,417.495,317.8099.11 %91.15 %40.24 %
รวม 6 เดือน3,923,983.943,884,763.0147,416.4435,455.0733,596.7829,026.2099.10 %99.14 %38.78 %
รวม 12 เดือน8,212,847.388,167,197.07101,162.0977,501.00129,916.1957,634.6299.06 %98.41 %43.03 %