เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,569.814,502.364,569.8111,767.0012,200.0013,768.00-157.49 %-170.97 %-201.28 %
ตุลาคม4,716.744,520.424,512.8312,951.0012,805.0011,685.00-174.58 %-183.27 %-158.93 %
พฤศจิกายน4,468.644,451.774,529.8612,208.0011,980.0010,410.00-173.19 %-169.11 %-129.81 %
ธันวาคม4,434.914,453.854,402.2611,466.0011,307.0011,431.00-158.54 %-153.87 %-159.66 %
มกราคม4,576.464,575.414,385.0713,155.0012,714.0015,160.00-187.45 %-177.88 %-245.72 %
กุมภาพันธ์4,536.094,625.814,574.2212,890.0013,072.0012,195.00-184.17 %-182.59 %-166.60 %
มีนาคม4,962.224,822.124,797.7812,132.0012,906.0011,337.00-144.49 %-167.64 %-136.30 %
เมษายน4,925.715,035.274,746.1913,148.0013,263.0012,276.00-166.93 %-163.40 %-158.65 %
พฤษภาคม4,979.755,035.274,751.2513,667.0012,792.0010,823.00-174.45 %-154.05 %-127.79 %
มิถุนายน4,738.444,747.414,802.3312,434.0014,159.0012,609.00-162.41 %-198.25 %-162.56 %
กรกฎาคม4,644.714,713.014,717.1912,028.0011,569.0012,056.00-158.96 %-145.47 %-155.58 %
สิงหาคม4,768.134,747.414,649.0711,815.0012,574.0012,517.00-147.79 %-164.86 %-169.24 %
รวม 6 เดือน27,302.6527,129.6226,974.0574,437.0074,078.0074,649.00-172.64 %-173.05 %-176.74 %
รวม 12 เดือน56,321.6156,230.1155,437.86149,661.00151,341.00146,267.00-165.73 %-169.15 %-163.84 %