เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์ 6
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,712.666,018.065,480.344,530.205,219.2320.70 %4.76 %
ตุลาคม5,577.255,991.174,877.194,360.205,961.955,212.3121.82 %0.49 %-6.87 %
พฤศจิกายน5,508.915,625.625,042.064,310.204,903.275,525.4321.76 %12.84 %-9.59 %
ธันวาคม5,413.575,029.384,618.824,056.213,035.104,785.8725.07 %39.65 %-3.62 %
มกราคม5,291.925,615.794,365.054,481.514,360.923,888.4915.31 %22.35 %10.92 %
กุมภาพันธ์5,113.998,078.404,683.883,446.385,073.264,400.1732.61 %37.20 %6.06 %
มีนาคม5,681.957,419.265,680.603,774.466,251.976,651.8533.57 %15.73 %-17.10 %
เมษายน5,716.766,388.774,810.395,835.517,839.625,330.17-2.08 %-22.71 %-10.81 %
พฤษภาคม5,943.827,086.035,229.556,458.257,608.527,368.98-8.65 %-7.37 %-40.91 %
มิถุนายน5,474.976,197.055,260.235,981.616,599.456,884.40-9.25 %-6.49 %-30.88 %
กรกฎาคม5,464.915,754.525,004.815,625.156,484.207,856.46-2.93 %-12.68 %-56.98 %
สิงหาคม5,347.105,623.015,153.974,805.336,897.397,300.1710.13 %-22.66 %-41.64 %
รวม 6 เดือน32,618.3036,358.4229,067.3425,184.7029,031.5022.79 %0.12 %
รวม 12 เดือน66,247.8174,827.0660,206.8957,665.0170,423.5312.96 %-16.97 %