เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,516.224,306.094,626.093,601.883,920.504,397.9720.25 %8.95 %4.93 %
ตุลาคม4,405.354,244.384,315.973,644.434,310.154,619.0717.27 %-1.55 %-7.02 %
พฤศจิกายน4,338.674,179.854,228.163,582.834,199.133,802.5017.42 %-0.46 %10.07 %
ธันวาคม3,947.313,746.384,169.333,483.523,982.053,549.9811.75 %-6.29 %14.85 %
มกราคม4,274.464,211.814,153.163,262.163,802.503,779.9623.68 %9.72 %8.99 %
กุมภาพันธ์4,129.213,982.284,332.313,855.524,799.074,141.256.63 %-20.51 %4.41 %
มีนาคม4,536.744,527.544,590.823,900.006,083.235,959.5314.04 %-34.36 %-29.81 %
เมษายน4,674.794,952.124,216.514,976.735,579.684,708.84-6.46 %-12.67 %-11.68 %
พฤษภาคม4,648.484,579.884,325.624,097.425,377.553,779.9611.85 %-17.42 %12.61 %
มิถุนายน4,406.864,180.144,362.574,000.004,212.644,897.429.23 %-0.78 %-12.26 %
กรกฎาคม4,503.434,151.684,648.154,680.584,212.645,310.00-3.93 %-1.47 %-14.24 %
สิงหาคม4,360.404,046.744,687.874,284.654,229.465,476.471.74 %-4.52 %-16.82 %
รวม 6 เดือน25,611.2224,670.7925,825.0221,430.3425,013.4024,290.7316.32 %-1.39 %5.94 %
รวม 12 เดือน52,741.9251,108.8952,656.5647,369.7254,708.6054,422.9510.19 %-7.04 %-3.35 %