เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน196,491.69196,491.69192,383.8418,781.0619,664.9420,054.8390.44 %89.99 %89.58 %
ตุลาคม196,498.70200,606.69191,014.5617,572.0021,723.4920,364.1091.06 %89.17 %89.34 %
พฤศจิกายน184,941.48186,906.72189,651.4418,643.9719,539.8118,066.2489.92 %89.55 %90.47 %
ธันวาคม179,475.88168,427.45165,682.8816,501.9213,992.1113,786.3290.81 %91.69 %91.68 %
มกราคม176,070.09178,735.23171,788.8613,272.3316,042.8614,034.3892.46 %91.02 %91.83 %
กุมภาพันธ์187,671.61184,875.00176,688.6617,750.6516,117.2414,937.7090.54 %91.28 %91.55 %
มีนาคม202,678.08207,455.00204,652.0024,285.4424,986.7322,679.9088.02 %87.96 %88.92 %
เมษายน223,827.20215,644.72199,188.1322,355.9625,952.8825,225.8290.01 %87.96 %87.34 %
พฤษภาคม221,103.36219,063.23214,203.8126,288.2529,372.7428,208.3088.11 %86.59 %86.83 %
มิถุนายน204,042.92208,069.64203,288.9821,651.7525,195.6224,475.1089.39 %87.89 %87.96 %
กรกฎาคม200,630.83206,705.25196,467.2019,736.8925,672.4425,881.8890.16 %87.58 %86.83 %
สิงหาคม191,076.98193,743.55199,195.9119,227.7124,280.2226,886.3889.94 %87.47 %86.50 %
รวม 6 เดือน1,121,149.451,116,042.781,087,210.24102,521.93107,080.45101,243.5790.86 %90.41 %90.69 %
รวม 12 เดือน2,364,508.822,366,724.172,304,206.27236,067.93262,541.08254,600.9590.02 %88.91 %88.95 %