เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน18,582.8118,559.3316,949.4736,995.0025,697.9636,995.00-99.08 %-38.46 %-118.27 %
ตุลาคม18,545.7718,470.2218,136.9838,551.0026,175.8333,277.99-107.87 %-41.72 %-83.48 %
พฤศจิกายน18,037.8718,050.2716,207.3336,321.0035,326.9933,073.99-101.36 %-95.71 %-104.07 %
ธันวาคม17,208.6815,886.1414,773.3234,127.0027,325.0029,287.00-98.31 %-72.01 %-98.24 %
มกราคม16,751.2116,668.6215,434.2432,000.0033,614.9924,297.00-91.03 %-101.67 %-57.42 %
กุมภาพันธ์17,649.7416,554.8815,382.0530,000.0032,759.0027,945.00-69.97 %-97.88 %-81.67 %
มีนาคม19,278.3618,833.0018,682.3441,484.0042,605.0039,057.00-115.18 %-126.23 %-109.06 %
เมษายน20,980.1316,267.3717,444.8738,568.0037,009.0036,516.00-83.83 %-127.50 %-109.32 %
พฤษภาคม20,800.8117,982.3017,707.4945,869.0042,958.0044,636.00-120.52 %-138.89 %-152.07 %
มิถุนายน19,830.2718,666.1517,535.5440,070.0039,819.0041,798.01-102.06 %-113.32 %-138.36 %
กรกฎาคม19,301.4618,615.8718,659.1238,561.0037,270.0046,215.99-99.78 %-100.21 %-147.69 %
สิงหาคม18,574.2018,156.0416,673.6526,193.8838,777.0047,731.00-41.02 %-113.58 %-186.27 %
รวม 6 เดือน106,776.08104,189.4696,883.39207,994.00180,899.77184,875.98-94.79 %-73.63 %-90.82 %
รวม 12 เดือน225,541.31212,710.19203,586.40438,739.88419,337.77440,829.98-94.53 %-97.14 %-116.53 %