เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน54,196.5156,305.4352,993.1521,862.2725,402.8923,399.6259.66 %54.88 %55.84 %
ตุลาคม61,144.3061,609.3958,149.2421,862.2724,932.8824,382.9064.24 %59.53 %58.07 %
พฤศจิกายน62,552.8457,326.0255,915.0926,852.9326,312.7423,025.8957.07 %54.10 %58.82 %
ธันวาคม49,701.3948,993.3653,464.6325,794.5824,607.2919,770.0548.10 %49.77 %63.02 %
มกราคม60,591.4460,143.1957,910.6124,336.3826,227.8722,543.6459.84 %56.39 %61.07 %
กุมภาพันธ์55,934.4353,318.5554,551.4024,804.7626,337.2223,455.1155.65 %50.60 %57.00 %
มีนาคม62,227.6866,783.2965,022.6231,127.1330,642.4425,926.7849.98 %54.12 %60.13 %
เมษายน58,081.7972,803.2153,193.9127,219.3126,104.6523,105.8653.14 %64.14 %56.56 %
พฤษภาคม57,136.3861,391.7060,410.4427,708.9125,896.5823,338.4251.50 %57.82 %61.37 %
มิถุนายน53,905.0463,068.7070,893.9230,000.2324,749.2822,674.1944.35 %60.76 %68.02 %
กรกฎาคม59,582.8757,096.2464,093.6128,843.1622,870.8525,586.5051.59 %59.94 %60.08 %
สิงหาคม59,213.1957,478.5366,608.9728,409.0427,282.9524,888.0052.02 %52.53 %62.64 %
รวม 6 เดือน344,120.92337,695.94332,984.11145,513.19153,820.89136,577.2157.71 %54.45 %58.98 %
รวม 12 เดือน694,267.86716,317.61713,207.58318,820.97311,367.64282,096.9654.08 %56.53 %60.45 %