เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,205.872,974.433,032.921,307.001,545.001,401.0059.23 %48.06 %53.81 %
ตุลาคม3,251.183,273.842,843.171,472.001,510.001,519.0054.72 %53.88 %46.57 %
พฤศจิกายน3,351.463,160.562,808.101,549.001,469.001,186.0053.78 %53.52 %57.77 %
ธันวาคม3,258.762,681.582,819.771,361.001,149.001,306.0058.24 %57.15 %53.68 %
มกราคม3,222.563,149.612,723.871,392.001,346.001,169.0056.80 %57.26 %57.08 %
กุมภาพันธ์3,235.782,855.492,943.061,383.001,259.001,294.0057.26 %55.91 %56.03 %
มีนาคม3,528.953,341.543,668.911,820.001,423.0015,181.0048.43 %57.41 %-313.77 %
เมษายน3,241.823,221.742,871.581,519.001,659.001,537.0053.14 %48.51 %46.48 %
พฤษภาคม3,597.542,951.513,231.351,789.001,534.001,650.0050.27 %48.03 %48.94 %
มิถุนายน3,199.032,999.083,292.611,584.001,451.001,890.0050.48 %51.62 %42.60 %
กรกฎาคม3,134.413,340.923,242.571,553.001,501.001,864.0050.45 %55.07 %42.51 %
สิงหาคม3,251.182,947.733,287.611,498.001,490.001,668.0053.92 %49.45 %49.26 %
รวม 6 เดือน19,525.6118,095.5117,170.898,464.008,278.007,875.0056.65 %54.25 %54.14 %
รวม 12 เดือน39,478.5436,898.0336,765.5218,227.0017,336.0031,665.0053.83 %53.02 %13.87 %