เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,630.473,794.393,720.672,250.002,650.002,200.0038.02 %30.16 %40.87 %
ตุลาคม3,959.883,861.883,134.912,650.002,650.002,300.0033.08 %31.38 %26.63 %
พฤศจิกายน3,523.873,282.463,391.632,350.002,050.001,350.0033.31 %37.55 %60.20 %
ธันวาคม3,206.942,992.682,927.201,700.001,400.001,500.0046.99 %53.22 %48.76 %
มกราคม3,190.803,631.992,804.411,750.002,050.001,200.0045.15 %43.56 %57.21 %
กุมภาพันธ์3,212.103,211.273,206.471,950.001,600.001,338.0039.29 %50.18 %58.27 %
มีนาคม4,139.083,640.413,762.762,500.001,900.001,700.0039.60 %47.81 %54.82 %
เมษายน4,190.163,638.603,827.742,700.001,800.002,150.0035.56 %50.53 %43.83 %
พฤษภาคม4,182.033,680.743,929.842,600.002,400.002,300.0037.83 %34.80 %41.47 %
มิถุนายน4,109.183,791.843,774.393,950.002,350.002,300.003.87 %38.02 %39.06 %
กรกฎาคม3,586.983,703.953,565.851,000.002,500.002,550.0072.12 %32.50 %28.49 %
สิงหาคม3,424.093,477.953,554.112,200.002,100.001,700.0035.75 %39.62 %52.17 %
รวม 6 เดือน20,724.0620,774.6719,185.2912,650.0012,400.009,888.0038.96 %40.31 %48.46 %
รวม 12 เดือน44,355.5842,708.1641,599.9827,600.0025,450.0022,588.0037.78 %40.41 %45.70 %