เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,223.623,338.483,247.131,518.002,094.001,673.0052.91 %37.28 %48.48 %
ตุลาคม3,329.043,398.643,091.781,735.001,724.001,744.0047.88 %49.27 %43.59 %
พฤศจิกายน3,286.873,162.772,965.511,288.001,556.001,482.0060.81 %50.80 %50.03 %
ธันวาคม2,732.832,603.342,726.441,240.00906.00871.0054.63 %65.20 %68.05 %
มกราคม3,096.543,183.072,701.461,021.001,004.00852.0067.03 %68.46 %68.46 %
กุมภาพันธ์2,980.052,975.222,760.281,015.001,136.00804.0065.94 %61.82 %70.87 %
มีนาคม3,450.653,685.493,677.751,499.001,440.001,634.0056.56 %60.93 %55.57 %
เมษายน3,543.973,335.633,013.931,694.001,672.001,417.0052.20 %49.87 %52.98 %
พฤษภาคม3,763.553,391.043,486.552,509.001,966.002,071.0033.33 %42.02 %40.60 %
มิถุนายน3,359.133,582.393,548.091,937.002,038.001,992.0042.34 %43.11 %43.86 %
กรกฎาคม3,300.673,434.343,200.612,034.002,078.001,986.0038.38 %39.49 %37.95 %
สิงหาคม3,247.223,220.433,471.391,913.001,567.001,593.0041.09 %51.34 %54.11 %
รวม 6 เดือน18,648.9518,661.5217,492.607,817.008,420.007,426.0058.08 %54.88 %57.55 %
รวม 12 เดือน39,314.1439,310.8437,890.9219,403.0019,181.0018,119.0050.65 %51.21 %52.18 %