เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังเขต ๖
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,934.323,075.313,310.052,656.083,650.004,467.609.48 %-18.69 %-34.97 %
ตุลาคม3,119.433,079.102,784.892,441.882,490.00566.1021.72 %19.13 %79.67 %
พฤศจิกายน3,152.382,931.752,819.133,497.002,111.001,985.94-10.93 %28.00 %29.55 %
ธันวาคม2,608.172,496.932,681.602,668.322,267.001,676.88-2.31 %9.21 %37.47 %
มกราคม2,992.543,060.092,549.381,735.022,111.001,502.4642.02 %31.02 %41.07 %
กุมภาพันธ์2,795.282,835.102,584.681,990.022,089.981,744.2028.81 %26.28 %32.52 %
มีนาคม3,209.853,476.323,437.671,324.422,760.122,448.0058.74 %20.60 %28.79 %
เมษายน3,136.243,440.522,730.681,615.682,848.862,723.4048.48 %17.20 %0.27 %
พฤษภาคม3,461.743,168.902,883.241,533.063,044.702,631.6055.71 %3.92 %8.73 %
มิถุนายน3,050.473,384.043,118.632,150.422,717.282,212.3829.51 %19.70 %29.06 %
กรกฎาคม3,089.423,125.153,038.871,706.302,490.002,267.4644.77 %20.32 %25.38 %
สิงหาคม3,103.613,169.263,172.031,720.962,750.662,457.1844.55 %13.21 %22.54 %
รวม 6 เดือน17,602.1217,478.2816,729.7314,988.3214,718.9811,943.1814.85 %15.79 %28.61 %
รวม 12 เดือน36,653.4537,242.4735,110.8525,039.1631,330.6026,683.2031.69 %15.87 %24.00 %