เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,388.753,509.683,607.782,224.002,560.001,945.0034.37 %27.06 %46.09 %
ตุลาคม3,636.143,580.013,384.882,575.002,505.001,840.0029.18 %30.03 %45.64 %
พฤศจิกายน3,522.023,358.263,422.662,161.002,088.001,658.0038.64 %37.82 %51.56 %
ธันวาคม2,977.232,715.073,133.961,677.001,399.001,546.0043.67 %48.47 %50.67 %
มกราคม3,318.593,421.202,972.961,832.001,852.001,189.0044.80 %45.87 %60.01 %
กุมภาพันธ์3,173.133,166.413,258.531,806.001,686.001,603.0043.08 %46.75 %50.81 %
มีนาคม3,611.783,841.503,963.312,360.002,509.002,456.0034.66 %34.69 %38.03 %
เมษายน3,578.293,820.883,855.982,723.002,967.001,837.0023.90 %22.35 %52.36 %
พฤษภาคม4,018.613,039.964,095.862,933.002,609.002,358.0027.01 %14.18 %42.43 %
มิถุนายน3,461.603,748.093,936.141,285.002,671.002,433.0062.88 %28.74 %38.19 %
กรกฎาคม3,596.013,727.303,829.472,830.002,671.002,570.0021.30 %28.34 %32.89 %
สิงหาคม3,448.733,563.973,855.332,828.002,650.002,395.0018.00 %25.64 %37.88 %
รวม 6 เดือน20,015.8619,750.6319,780.7712,275.0012,090.009,781.0038.67 %38.79 %50.55 %
รวม 12 เดือน41,730.8841,492.3343,316.8627,234.0028,167.0023,830.0034.74 %32.12 %44.99 %