เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังเขต 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,804.723,991.154,096.132,556.003,015.002,854.8832.82 %24.46 %30.30 %
ตุลาคม3,776.643,717.903,720.482,594.002,653.002,278.0031.31 %28.64 %38.77 %
พฤศจิกายน3,780.283,765.313,838.202,960.002,562.002,199.0821.70 %31.96 %42.71 %
ธันวาคม3,442.703,567.903,569.272,761.002,469.002,395.1619.80 %30.80 %32.89 %
มกราคม3,722.643,689.863,579.802,173.003,664.682,262.0041.63 %0.68 %36.81 %
กุมภาพันธ์3,415.673,705.773,799.692,367.002,924.582,423.0030.70 %21.08 %36.23 %
มีนาคม3,971.943,968.573,235.662,651.002,851.943,208.0033.26 %28.14 %0.85 %
เมษายน4,300.073,636.292,924.683,401.003,294.002,932.1220.91 %9.41 %-0.25 %
พฤษภาคม4,098.693,635.322,063.052,892.002,532.806,230.3829.44 %30.33 %-202.00 %
มิถุนายน3,944.493,693.342,367.112,747.002,335.802,759.1230.36 %36.76 %-16.56 %
กรกฎาคม11,952.873,666.272,236.502,338.001.002,928.6880.44 %99.97 %-30.95 %
สิงหาคม11,570.034,100.592,203.902,399.002,500.002,415.2479.27 %39.03 %-9.59 %
รวม 6 เดือน21,942.6522,437.8922,603.5715,411.0017,288.2614,412.1229.77 %22.95 %36.24 %
รวม 12 เดือน61,780.7445,138.2737,634.4731,839.0030,803.8034,885.6648.46 %31.76 %7.30 %