เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,704.603,255.063,283.622,651.961,654.0074.0060.45 %49.19 %97.75 %
ตุลาคม6,610.682,969.053,030.073,029.4075.4084.2354.17 %97.46 %97.22 %
พฤศจิกายน6,601.362,925.563,137.803,105.0856.6068.1052.96 %98.07 %97.83 %
ธันวาคม6,549.662,769.432,711.842,624.0041.8062.2259.94 %98.49 %97.71 %
มกราคม6,501.713,154.672,912.043,060.0041.8077.0052.94 %98.67 %97.36 %
กุมภาพันธ์6,744.492,875.402,781.092,112.0062.2077.8068.69 %97.84 %97.20 %
มีนาคม7,096.513,439.123,464.531,634.0083.3089.2076.97 %97.58 %97.43 %
เมษายน7,421.293,572.942,765.801,504.0097.0090.1179.73 %97.29 %96.74 %
พฤษภาคม7,073.653,407.662,903.931,954.0057.8067.9072.38 %98.30 %97.66 %
มิถุนายน7,045.363,304.893,264.781,694.0049.8081.0075.96 %98.49 %97.52 %
กรกฎาคม7,045.863,278.743,098.251,704.0042.0092.5075.82 %98.72 %97.01 %
สิงหาคม6,820.673,688.803,188.761,582.0089.0084.2076.81 %97.59 %97.36 %
รวม 6 เดือน39,712.5017,949.1717,856.4616,582.441,931.80443.3558.24 %89.24 %97.52 %
รวม 12 เดือน82,215.8438,641.3236,542.5126,654.442,350.70948.2667.58 %93.92 %97.41 %