เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน77,311.6875,933.2677,893.151.009,644.0010,116.00100.00 %87.30 %87.01 %
ตุลาคม75,002.5973,144.6511,138.009,120.0085.15 %87.53 %
พฤศจิกายน75,494.5174,897.3211,020.008,665.6085.40 %88.43 %
ธันวาคม71,284.7671,406.798,963.008,202.4087.43 %88.51 %
มกราคม74,456.9668,905.6810,022.007,502.4086.54 %89.11 %
กุมภาพันธ์75,767.5176,093.2210,414.007,701.6086.26 %89.88 %
มีนาคม80,730.2282,348.9112,623.0010,187.2084.36 %87.63 %
เมษายน80,240.6180,184.7512,626.4010,843.2084.26 %86.48 %
พฤษภาคม77,729.8081,246.3412,208.0011,428.9084.29 %85.93 %
มิถุนายน81,936.0080,400.621,354.4010,849.5498.35 %86.51 %
กรกฎาคม78,821.0678,272.1610,595.2011,553.7586.56 %85.24 %
สิงหาคม76,638.8579,639.2710,274.4011,083.7286.59 %86.08 %
รวม 6 เดือน447,939.59442,340.8061,201.0051,308.0086.34 %88.40 %
รวม 12 เดือน924,036.13924,432.85120,882.40117,254.3186.92 %87.32 %