เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,887.864,975.094,929.253,130.003,288.004,273.0035.96 %33.91 %13.31 %
ตุลาคม4,990.005,085.004,576.744,135.003,879.003,932.0017.13 %23.72 %14.09 %
พฤศจิกายน4,755.354,769.254,511.353,779.003,370.003,181.0020.53 %29.34 %29.49 %
ธันวาคม4,160.393,987.294,271.352,990.002,089.002,804.0028.13 %47.61 %34.35 %
มกราคม4,472.264,752.244,056.472,174.002,472.002,322.0051.39 %47.98 %42.76 %
กุมภาพันธ์4,487.764,588.344,252.912,650.002,615.002,607.0040.95 %43.01 %38.70 %
มีนาคม5,161.335,406.195,342.474,003.003,938.004,066.0022.44 %27.16 %23.89 %
เมษายน5,280.565,414.104,630.133,940.004,565.003,386.0025.39 %15.68 %26.87 %
พฤษภาคม5,447.735,112.175,036.774,905.003,440.905,400.009.96 %32.69 %-7.21 %
มิถุนายน5,121.875,251.055,131.403,996.004,545.004,165.0021.98 %13.45 %18.83 %
กรกฎาคม4,983.345,061.444,932.783,382.004,557.004,998.0032.13 %9.97 %-1.32 %
สิงหาคม4,887.934,840.874,967.893,416.004,325.004,706.0030.11 %10.66 %5.27 %
รวม 6 เดือน27,753.6228,157.2126,598.0718,858.0017,713.0019,119.0032.05 %37.09 %28.12 %
รวม 12 เดือน58,636.3859,243.0356,639.5142,500.0043,083.9045,840.0027.52 %27.28 %19.07 %