เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,928.495,045.025,080.284,855.904,811.001.001.47 %4.64 %99.98 %
ตุลาคม5,000.434,899.064,675.535,014.804,876.114,890.00-0.29 %0.47 %-4.59 %
พฤศจิกายน4,981.464,723.044,590.624,551.304,930.204,969.808.64 %-4.39 %-8.26 %
ธันวาคม4,634.874,473.214,514.983,927.304,059.303,762.6015.27 %9.25 %16.66 %
มกราคม4,908.244,907.464,458.614,075.594,608.303,974.1016.96 %6.10 %10.87 %
กุมภาพันธ์4,741.694,708.244,440.744,463.704,965.704,895.905.86 %-5.47 %-10.25 %
มีนาคม5,304.985,263.985,249.475,515.605,613.405,098.20-3.97 %-6.64 %2.88 %
เมษายน5,235.985,279.854,546.575,412.406,358.304,819.00-3.37 %-20.43 %-5.99 %
พฤษภาคม5,433.674,935.744,589.545,901.295,580.015,821.19-8.61 %-13.05 %-26.84 %
มิถุนายน5,043.254,978.175,077.935,507.305,325.305,325.30-9.20 %-6.97 %-4.87 %
กรกฎาคม5,150.164,938.934,885.845,412.114,629.505,589.81-5.09 %6.27 %-14.41 %
สิงหาคม5,140.044,869.744,968.145,211.105,221.005,375.30-1.38 %-7.21 %-8.20 %
รวม 6 เดือน29,195.1828,756.0327,760.7626,888.5928,250.6122,493.407.90 %1.76 %18.97 %
รวม 12 เดือน60,503.2659,022.4457,078.2559,848.3960,978.1254,522.201.08 %-3.31 %4.48 %