เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,149.973,104.573,091.681,436.001,259.001,280.2154.41 %59.45 %58.59 %
ตุลาคม3,216.863,316.712,802.271,711.001,408.001,432.0046.81 %57.55 %48.90 %
พฤศจิกายน3,191.802,936.002,714.161,283.001,078.00826.0059.80 %63.28 %69.57 %
ธันวาคม2,582.872,803.062,500.78898.001,010.00629.0065.23 %63.97 %74.85 %
มกราคม2,774.643,020.362,243.24662.00808.00684.0076.14 %73.25 %69.51 %
กุมภาพันธ์3,148.272,888.632,372.73814.00801.00416.0074.14 %72.27 %82.47 %
มีนาคม3,455.183,525.392,891.861,365.00890.00340.4060.49 %74.75 %88.23 %
เมษายน3,380.603,265.922,942.861,593.001,653.211,298.0052.88 %49.38 %55.89 %
พฤษภาคม3,420.613,282.503,022.401,508.001,776.001,601.0055.91 %45.89 %47.03 %
มิถุนายน3,466.523,002.522,903.101,500.001,139.151,601.0056.73 %62.06 %44.85 %
กรกฎาคม3,282.873,279.063,188.411,456.001,350.15820.0055.65 %58.83 %74.28 %
สิงหาคม3,157.833,078.673,221.421,233.001,303.89826.0060.95 %57.65 %74.36 %
รวม 6 เดือน18,064.4118,069.3315,724.866,804.006,364.005,267.2162.33 %64.78 %66.50 %
รวม 12 เดือน38,228.0237,503.3933,894.9115,459.0014,476.4011,753.6159.56 %61.40 %65.32 %