เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,997.903,464.063,169.391,101.00998.001,053.0077.97 %71.19 %66.78 %
ตุลาคม5,132.743,556.083,103.291,154.001,102.001,196.0077.52 %69.01 %61.46 %
พฤศจิกายน5,273.204,912.164,582.171,396.00954.00782.0073.53 %80.58 %82.93 %
ธันวาคม4,246.214,324.114,835.501,292.00665.00744.0069.57 %84.62 %84.61 %
มกราคม4,979.455,018.824,312.691,142.00821.00615.0077.07 %83.64 %85.74 %
กุมภาพันธ์5,113.394,751.254,755.831,294.00912.00686.0074.69 %80.81 %85.58 %
มีนาคม5,385.975,209.145,403.501,659.001,021.001,119.0069.20 %80.40 %79.29 %
เมษายน5,316.655,084.224,551.771,173.001,145.001,024.0077.94 %77.48 %77.50 %
พฤษภาคม5,506.664,991.585,097.731,388.001,192.001,062.0074.79 %76.12 %79.17 %
มิถุนายน5,293.105,123.594,847.931,211.001,032.001,191.0077.12 %79.86 %75.43 %
กรกฎาคม5,185.714,797.204,572.031,071.001,153.001,274.0079.35 %75.97 %72.13 %
สิงหาคม5,226.944,689.835,449.271,145.00999.00902.0078.09 %78.70 %83.45 %
รวม 6 เดือน29,742.8926,026.4824,758.877,379.005,452.005,076.0075.19 %79.05 %79.50 %
รวม 12 เดือน61,657.9255,922.0454,681.1015,026.0011,994.0011,648.0075.63 %78.55 %78.70 %