เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,492.833,809.853,499.631,798.001,281.001,022.0048.52 %66.38 %70.80 %
ตุลาคม3,571.903,599.153,466.521,597.001,665.002,224.0055.29 %53.74 %35.84 %
พฤศจิกายน3,578.123,544.793,332.571,515.00682.001,958.0057.66 %80.76 %41.25 %
ธันวาคม3,214.213,141.613,352.261,455.001.001,800.0054.73 %99.97 %46.30 %
มกราคม3,248.033,689.213,138.061,393.001.001,645.0057.11 %99.97 %47.58 %
กุมภาพันธ์3,287.603,309.873,659.331,496.001.001,969.0054.50 %99.97 %46.19 %
มีนาคม3,522.003,968.823,437.191,668.001.001,978.0052.64 %99.97 %42.45 %
เมษายน3,563.253,608.103,350.151,559.001.002,082.0056.25 %99.97 %37.85 %
พฤษภาคม3,724.033,720.353,758.471,768.002,888.001,881.0052.52 %22.37 %49.95 %
มิถุนายน3,481.253,720.083,752.481,479.002,565.002,054.0057.52 %31.05 %45.26 %
กรกฎาคม3,528.053,584.923,515.781,614.002,502.002,410.0054.25 %30.21 %31.45 %
สิงหาคม3,718.003,610.053,678.551,378.001,234.002,191.0062.94 %65.82 %40.44 %
รวม 6 เดือน20,392.6921,094.4820,448.379,254.003,631.0010,618.0054.62 %82.79 %48.07 %
รวม 12 เดือน41,929.2743,306.8041,940.9918,720.0012,822.0023,214.0055.35 %70.39 %44.65 %