เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,376.112,510.583,902.372,032.001,874.002,486.0039.81 %25.36 %36.30 %
ตุลาคม3,600.862,305.813,503.112,505.001,176.001,951.0030.43 %49.00 %44.31 %
พฤศจิกายน3,438.242,880.333,592.291,987.001,179.001,308.0042.21 %59.07 %63.59 %
ธันวาคม2,889.702,510.593,156.211,550.001,163.001,487.0046.36 %53.68 %52.89 %
มกราคม3,237.472,674.233,017.421,223.001,179.001,049.0062.22 %55.91 %65.24 %
กุมภาพันธ์3,450.793,080.943,149.601,445.001,176.001,366.0058.13 %61.83 %56.63 %
มีนาคม3,727.253,342.074,130.662,345.001,977.001,300.0037.08 %40.85 %68.53 %
เมษายน3,604.253,967.243,411.962,807.002,454.002,437.0022.12 %38.14 %28.57 %
พฤษภาคม3,934.333,528.253,918.273,129.002,687.002,253.0020.47 %23.84 %42.50 %
มิถุนายน3,512.094,178.063,947.872,650.002,596.001,911.0024.55 %37.87 %51.59 %
กรกฎาคม3,454.014,150.663,816.352,329.002,702.001,973.0032.57 %34.90 %48.30 %
สิงหาคม3,111.983,335.584,106.231,782.002,188.001,629.0042.74 %34.40 %60.33 %
รวม 6 เดือน19,993.1715,962.4820,321.0010,742.007,747.009,647.0046.27 %51.47 %52.53 %
รวม 12 เดือน41,337.0838,464.3443,652.3425,784.0022,351.0021,150.0037.63 %41.89 %51.55 %