เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (จ.พิษณุโลก)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,937.717,965.348,218.106,760.005,980.006,760.0014.84 %24.92 %17.74 %
ตุลาคม7,993.929,268.257,574.125,775.916,213.245,376.5927.75 %32.96 %29.01 %
พฤศจิกายน7,742.558,029.087,791.375,140.716,070.456,495.2533.60 %24.39 %16.64 %
ธันวาคม7,462.867,295.367,871.895,212.674,917.674,898.3130.15 %32.59 %37.77 %
มกราคม3,603.167,109.186,651.705,414.195,084.584,529.30-50.26 %28.48 %31.91 %
กุมภาพันธ์3,581.518,221.808,313.056,141.826,123.306,193.68-71.49 %25.52 %25.49 %
มีนาคม7,759.849,059.268,939.676,783.127,840.926,738.1212.59 %13.45 %24.63 %
เมษายน8,659.0511,725.988,274.787,464.009,741.706,589.6113.80 %16.92 %20.37 %
พฤษภาคม8,832.3110,032.799,088.007,696.008,597.916,082.0412.87 %14.30 %33.08 %
มิถุนายน8,019.338,852.648,880.078,214.758,192.207,499.72-2.44 %7.46 %15.54 %
กรกฎาคม8,731.039,231.698,499.976,572.007,640.529,105.8624.73 %17.24 %-7.13 %
สิงหาคม8,646.008,690.498,558.807,280.008,143.548,245.5415.80 %6.29 %3.66 %
รวม 6 เดือน38,321.7147,889.0146,420.2334,445.3034,389.2434,253.1310.12 %28.19 %26.21 %
รวม 12 เดือน88,969.27105,481.8698,661.5278,455.1784,546.0378,514.0211.82 %19.85 %20.42 %