เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,772.033,776.613,637.045,808.404,693.686,430.04-53.99 %-24.28 %-76.79 %
ตุลาคม3,849.163,790.163,644.326,923.685,491.045,619.04-79.88 %-44.88 %-54.19 %
พฤศจิกายน3,895.043,821.653,850.606,249.484,996.445,213.40-60.45 %-30.74 %-35.39 %
ธันวาคม3,591.103,632.953,690.766,066.165,173.485,201.50-68.92 %-42.40 %-40.93 %
มกราคม3,967.123,864.223,803.936,293.765,441.445,534.40-58.65 %-40.82 %-45.49 %
กุมภาพันธ์4,088.723,714.303,672.886,920.126,605.526,761.50-69.25 %-77.84 %-84.09 %
มีนาคม4,050.184,138.854,255.296,296.408,017.246,494.00-55.46 %-93.71 %-52.61 %
เมษายน3,915.274,094.853,534.167,373.486,239.763,243.00-88.33 %-52.38 %8.24 %
พฤษภาคม3,952.353,931.003,634.306,574.6424,973.725,191.10-66.35 %-535.30 %-42.84 %
มิถุนายน4,148.663,702.923,673.386,939.8824,830.378,636.00-67.28 %-570.56 %-135.10 %
กรกฎาคม4,146.173,676.093,854.936,938.446,080.606,872.28-67.35 %-65.41 %-78.27 %
สิงหาคม3,892.693,811.853,905.497,277.486,910.607,685.56-86.95 %-81.29 %-96.79 %
รวม 6 เดือน23,163.1722,599.8922,299.5338,261.6032,401.6034,759.88-65.18 %-43.37 %-55.88 %
รวม 12 เดือน47,268.4945,955.4545,157.0879,661.92109,453.8972,881.82-68.53 %-138.17 %-61.40 %